Вхід

Реєстрація
Головна
 
Шепетівський ДНЗ №12 "Ялинка" 
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 38
Годинник
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2016 » Червень » 23 » Звіт керівника перед колективом та громадкістю за 2015 -2016 н.р.
10:13
Звіт керівника перед колективом та громадкістю за 2015 -2016 н.р.

ЗВІТ

завідувача ДНЗ №12 «Ялинка»

 

МИКИТЮК ТАМАРИ МИКОЛАЇВНИ

перед колективом і громадськістю

за 2015-2016 н.р.

 

даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178,

 

 

    На сьогоднішній день,  сучасний дитячий садок - це не «камера зберігання», де діти харчуються і де за ними доглядають. Дитячий садок - це перша і дуже важлива сходинка в освіті дошкільнят.

Змінюються умови життя і вимоги школи до умінь майбутніх першокласників. Дуже багато зараз говориться про якість освіти, а досягти її можна, на наш погляд, тільки пред'являючи єдині вимоги як з боку батьків і вихователів, так і дитини до самої себе. І такі заходи як публічні слухання, спільні свята і дозвілля допомагають нам стати єдиною командою в нашій нелегкій справі. Даний звіт - засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.

Головними завданнями мого звіту, як засобу  інформування громадськості є:

           - Підвищення відкритості дошкільного закладу;

           - Задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації, та органи влади;

          -  Створення інформаційного забезпечення ринку освітніх послуг в   ДНЗ;

          -  Залучення ресурсу «довіри і підтримки» до дитячого саду.

 

Керуючись  основними  положеннями  Закону  України „ Про  освіту”, «Про  дошкільну  освіту”,  Концепції  дошкільного  виховання  в  Україні, Національної  доктрини  освіти  та  виконуючи  план  роботи  на 2015–2016 навчальний  рік, колектив  дошкільного  закладу  на  протязі  року  працював  творчо  і  відповідально.

 

Забезпечення збереження та розвитку мережі груп та формування дитячого контингенту

 

Дошкільний навчальний заклад №12 «Ялинка» побудовано за типовим проектом.  Заклад працює за 9 годинним режимом,   1  група     12 годин  

Проектна потужність –  7груп;

фактично функціонує  -   7груп.

Планова кількість місць – 122 дитина

Фактичний склад за списком –  175 дітей.    Комплектування дошкільного навчального закладу проводиться у відповідності із нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України.

Склад  мережі на  слайді

- 1 група раннього віку (3-й рік життя) –  29дітей;

- 1 молодшого віку (4-й рік життя) –   29      дітей;

-  2   середгньго  віку ( 5-й рік життя) –46    дітей

- 2 старшого віку (6-й рік життя) –         52    дітей

   1 -1клас                                            - 19

 

 Забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту

 

Дошкільний навчальний заклад № 12  укомплектовано педагогічними та медичним кадрами, обслуговуючим персоналом на  99%. На вакансії  0.25 ставки  музичного  керівника.

 

Аналіз складу педагогічних працівників

за   кваліфікаційними категоріями наступний:

-       «спеціаліст вищої категорії» –  3 педагога ;

-       «спеціаліст І категорії» -  1 педагогів ;

-       «спеціаліст ІІ категорії» -   3 педагоги; 

-       «спеціаліст» –  6 педагогів ;

-       педагогічне звання « вихователь -методист» - 1педагог

 

 

Забезпечення виконання річних завдань та плану роботи

 на 2015 -2016н.р.

 

В 2015/2016 навчальному році зусилля колективу були  спрямовані на  вирішення  наступних завдань:       

1. Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи»:             

2.Максимальне охопленню дітей дошкільного віку закріпленого мікрорайону дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг.

3. Спрямувати роботу закладу на актуалізацію освітніх завдань з  безпеки життєдіяльності дошкільників, охорони життя і збереження дітей раннього та дошкільного віку за освітньою лінією Базового компоненту дошкільної освіти «Особистість дитини.

4. Здійснювати формування предметно – практичної компетенції вихованців відповідно до сучасних вимог дошкільної освіти.

5. Продовжувати підвищувати якість дошкільної освіти через застосування сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, удосконалення механізму моніторингу освітнього процесу.

6.Продовжити роботу з родинами по наданню фахової психолого-медико-педагогічної допомоги у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами.

Управлінська діяльність.

      З метою визначення рівня та вдосконалення навчально –виховного процесу адміністрацією ДНЗ№ 12 «Ялинка» були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи протягом робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

      Організація навчально-виховного процесу була спрямована на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

      У 2015-2016 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем  стан підготовки до навчального року , виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестувалися. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

      Очолюваний мною колектив працював в інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в освітню діяльність сучасні педагогічні технології і методики.   

                Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчалися уникати конфліктів, будувати стратегію розв’язання конфліктних ситуацій.

     Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

      Щоденна ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, загартовуючи процедури, піші переходи, дозвілля, спортивні свята щомісяця, ритмічна гімнастика – це все застосовувалося   у нашому закладі і було запорукою здоров’я наших вихованців.       

                 

Забезпечення якості виконання Базового компонента дошкільної освіти

      Управлінські заходи у 2015-2016н.р. були спрямовані на створення оптимальних комфортних умов для перебування дітей раннього та дошкільного віку і здійснення комплексного безперервного навчання та виховання кожного дошкільника.

       Планування роботи ДНЗ № 12 здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа МОН України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2015-2016 н.р. кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою,  атрибутами, аудіо записами, мультимдійними презентаціями. Під керівництвом вихователя – методиста  Лучко Л.Б . педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно – педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процесс.

Форми підвищення кваліфікації педагогів. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фаховоі  майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ХОІППО           

 Протягом 2015 – 2016 року в освітньо – виховний процес впроваджувалися новітні педтехнології:

 

·         Психолого-педагогічне проектування. Автор Т. Пироженко;

·         Розвивальний курс «Логіки світу» . Автор І. Стеценко.

·         Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників. Автор О.Лоза

·         Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з зображувальної діяльності. Автор Л. Шульга

·         Пізнавальний розвиток дошкільників через пошуково-дослідницьку діяльність Автори: Авт. Лисенко Н.В,  Т.Шумей, І.Сергєєва

·         Гуманістична концепція виховання В.Сухомлинського

·         Технологія музичного виховання за системою К.Орфа. (музичний керівник  )

·         Інноваційні технології на заняттях з фізичної культури

·         Елементи технології розвитку творчої особистості (ТРВЗ) (всі педагоги);

·         Складання описових розповідей за картками-схемами  К.Крутій. (всі педагоги).

 

    У закладі впродовж навчального року були проведені  семінари-пратикуми та майстер-класи щодо технології створення навчальних презентацій . До цієї роботи залучені і батьки груп.

  Вихователі   Довбня А.В.,Каток І.В.створюють навчальні мультимедійні презентації, уміло використовують їх на заняттях

Завдяки розвитку ІКТ ми маємо  оперативний зворотній зв'язок з громадськістю

 

В рамках роботи ММО:

 Були проведені заняття для педагогів міста

- Каток І.В.  вихователь старшої групи, провела ., інтегроване заняття    на  тему: «Незвичайні пригоди в королівстві Снігової королеви»

- Кононенко Т.М., вихователь     провела ., інтегроване заняття    на  тему   «Казкові пригоди у лісі » ,

Показали заняття на високому рівні та отримали позитивні відгуки, високу оцінку щодо проведення занять під час організованої навчальної діяльності

- Касян К.А.,вихователь середньої групи «Зустріч з Афлатуном»

-Довбня А.В. вихователь середньої групи «Піклування про близьких людей»

 

Участь у конкурсах

 Вже доброю традицією стало участь дітей у конкурсі

 «Моє майбутнє з рідною землею» організоване корпорацією СВАРОГ ВЕСТ ГРУП . Протягом 3 років дошкільнята ДНЗ займали призові  місця.

Цьогоріч прийняло участь 67 дітей

2015р. – конкурс “Інтернет порталу освітніх закладів України” у номінації “Краща спальна кімната”

Здобули І місце у м.Шепетівка;

ІІ місце у Хмельницькій обл.;

ІІІ місце по Україні

Відповідно річного плану роботи в ДНЗ організовувалося конкурси

 «Найкраща ялинкова іграшка»,

«Зимові фантазії із снігу»

Гурткова робота

 Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною (обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану.

Окрім навчальних занять згідно затвердженого розкладу, проводилась гурткова робота   з  вихованцями:

  •  гурток  з  фізкультурно- оздоровчого напрямку    «Малятко  – здоров ятко »   вихователь  Кононенко Т.М. 

·         «Комп’ютерна грамота» (керівник: вихователь Каток І.В.)

·         «Дивосвіт» (керівник: вихователь Довбня А.В.)

·         «Королівство шахових фігур» (керівник: вихователь Кісєльова І.Ф.)

  •  хореографічний   гурток    «Веселі  танцівники»   муз керівник  Лукащук О.В.

      Заняття у гуртках дозволяють дітям розвивати індивідуальні здібності та нахили, проявляти творчість.

Про якість засвоєння програми «Українське дошкілля», рівень досягнення державних стандартів дошкільної освіти свідчать позитивні результати підсумкової діагностики.

Метою роботи колективу  дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати  мети, правильно будувати своє життя. 

Велику увагу приділяли підготовці дітей до школи. Робота здійснювалась згідно Плану співпраці, який укладений з  школою  № 8 . З цього питання слід відмітити особистий вклад вихователів Каток І.В., Кононенко Т.М., Сучок Л.Д.,Бачинської В.В., які доклали максимум  зусиль щодо  формуванням у дітей шкільної готовності.

     У квітні 2016року практичним психологом  Голубовською П.П.. було обстежено  45дітей, щодо визначення рівня готовності до школи. Встановлено, що випускники успішно готові до подальшого навчання. Під час обстеження виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі - школяра. Це виражається у серйозному ставленні до школи взагалі і до навчальної діяльності та вчителя, зокрема.

 Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

На думку вихователів, основна причина недостатніх форм активності дітей за деякими сферами життєдіяльності полягає в тому, що базовий рівень розвитку дітей у групах різний, тому і загальні показники компетентності дітей різні;  при цьому, вихователі вважають,  що освітні завдання, які заявлені  в програмі розраховані на ідеальну дитину. Для успішної реалізації поставлених завдань освітній процес передбачає індивідуальні форми роботи з малятами, що в повній мірі неможливе із-за великої наповнюваності груп.

З 1 вересня 201 року розпочнуть навчання в школі 48 дітей.

Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та їх

 медичного супроводу

     Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Результати тестування фізичного розвитку дітей виявив сформованість  життєво важливих видів основних рухових дій (ходи, стрибків, метання, лазіння). Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Використовувалися загартування, як профілактика застудних захворювань. Формувалася у дітей система валеологічних знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури,  про гігієну особисту та чистоту навколишньої середи.  Залучалися батьки  до активної участі в оздоровчий роботі та у формуванні валеологічної компетентності їх дітей.

  Колектив створював умови для емоційного благополуччя  дитини, будував  навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Вихователі під керівництвом старшої медичної сестри впроваджували методи первинної профілактики застудних захворювань, поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного виховання

      Медична служба ДНЗ ретельно відслідковує та аналізує фізичні показники розвитку дітей з метою планування подальшої корекційно-профілактичної роботи

      Медичним працівником та адміністрацією здійснюється постійний  контроль  за  дотриманням  режиму  в  групах, їх санітарним  станом. Щорічно  проводиться  туб.діагностика всіх  дітей  ДНЗ,  щоденний огляд  працівників  харчоблока  на  наявність захворювань. Тому  вірогідність  зараження  дитини  у  ДНЗ  зведена  до  мінімуму.

        

Організація раціонального харчування

         Одним з пріоритетних напрямків діяльності керівника ДНЗ  є забезпечення є зміцнення здоров’я дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань, організація  раціонального  харчування дітей. Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.       Старшою медичною  сестрою  складається меню-розкладка з урахуванням єдиного сезонного меню та технологічних карток,  погоджених міською СЕС.

    Продукти харчування, що постачаються в дитсадок,  мають сертифікати якості та відповідності. Ціна продуктового набору на день складає  9,30 та   13,70  грн. для дітей ясельного віку та   садових груп (з додаванням 10% на оздоровчий період). В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками: це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

   Незаконне надмірне використання коштів за харчування дітей відсутнє.   На постійному  особистому контролі тримаємо оплату за харчування. На жаль, щомісяця ми маємо заборгованість по батьківській оплаті З такими батьками проводиться індивідуальна робота.

Вихователями усіх вікових груп та через сайт ДНЗ ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома . Дієтичне харчування протягом року було призначено  2 дітям,  згідно лікарських висновків.

         Контроль за організацією харчуванням здійснювався щодня на протязі року.       Ведеться  бракераж сирих  продуктів, бракераж  готової  продукції. Відслідковується суворе додержання  строків    реалізації  швидкопсуючих  продуктів. На  контролі  питання   дотримання  технологічного  процесу  приготування  їжі,  смакових якостей готових  страв.      Натуральні норми  харчування по основним продуктам (м'ясо, риба, масло, цукор, яйця) виконуються на 100%. Спостерігається систематичне невиконання  норм  харчування

        Причина – різке подорожчання продуктів, сезонна недостача  овочів, фруктів, зниження їх якості.

 

Забезпечення соціального захисту та підтримки вихованців ДНЗ

 

        Одним із напрямків роботи адміністрації ДНЗ є забезпечення прав усіх дітей на  сім’ю, турботу та виховання.

Пільгові категорії  (28 % ) від загальної кількості дітей, з них:

діти з багатодітних сімей   40дітей

учасники АТО                       4 дітей

малозабезпечені                  3 дітей

діти –інваліди                      2 дітей

На початок року було складено та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з       багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, діти,   батьки яких  є  учасниками  АТО,діти – інваліди та   малозабезпечені 100% пільгою.

       З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку, для прогнозування мережі дошкільного навчального закладу, відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти за дошкільним навчальним закладом була визначена та закріплена територія обслуговування

  

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором

 

      Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

       Між адміністрацією та профспілковими  комітетами  існує тісний зв’язок.. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці

 

        Мікроклімат в колективі можна визнати добрим. Створені належні  умови для здійснення навчально – виховної роботи,  відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає  за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

 

 

Забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян»

 

      На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»,   в дошкільному навчальному закладі здійснюється робота зі зверненнями: ведуться  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, доступно розміщені номера телефонів гарячих ліній.

       За   2015-2016 навчальний рік кількість усних звернень склала 25, із них: 10  щодо оформлення дітей у дошкільний заклад, 6 щодо працевлаштування, 4 - з питань оплати за харчування дітей,  5 – з питань виховання та догляду за дітьми. Порушені питання розглянуті, надані відповіді. Письмових звернень не зареєстровано.

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процессу

 

       З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання.

       У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до управління освіти.

       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.

 

Розвиток  матеріальної бази ДНЗ

 

     Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі завідувача є  збереження, зміцнення та розвиток  матеріальної бази ДНЗ. Для забезпечення потреб дітей гнучко, варіативно використовувати розвивальний простір, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові зони, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових тощо. Разом з тим тематичні куточки оформлені та наповнені матеріалами, посібниками та іграшками не в достатньому обсязі, що не дозволяє повністю задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Також не повністю реалізовуються принципи особистісно-орієнтованої побудови розвивального середовище, визначені в Концепції дошкільного виховання. Саме тому, педагогічний колектив продовжує працювати над створенням розвивального предметно-ігрового середовища.

       Впродовж 2015-2016 навчального  року   поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось за рахунок бюджетних коштів,  благодійних внесків батьків, спонсорів

 

назва

Благодійні внески батьків, грн

 Благодійні внески спонсорів

Бюджетні кошти

Заміна вікон

 

122040грн. Дячук М.М.

 

Заміна вікон та дверей

 

 

145550грн

Столи 12 шт

 

6000 грн. Сасюк В.М.

 

Електросковорода

 

8000грн Сасюк В.М.

 

Плафони  2шт

 

100грн Сасюк В.М.

 

Лампочки20шт

 

100грн Сасюк В.М.

 

Катріджі до принтера

575

 

 

Фарба для принтера

85

 

175

Прикраси на ялинку та вогні

500

 

 

Призи на нов. конкурс

300

 

 

Будів матеріали . профіль в сер гр

182

 

 

Порошок та миючі засоби

2173

 

 

Рем.комплект

525

 

 

Стенд «Наші досягнення»

510

 

 

Терморегулятор

210

 

 

Тен для бойлера

220

 

 

Сажанці 3 дер 7 смор

294

 

 

Саджанці ябл. та груш 15 шт.

 

750 грн. Дячук М.М.

 

 Стенди

1150

 

 

миючий пилосос 

3800

 

 

стільці для мол.групи      - 28шт.  

2800

 

 

Столик «Ромашка» 4шт.

3200

 

 

 Костюми для дітей  24шт.                          

2300

 

 

санідез (дезінфікуючий засіб)       

 157

 

 

періодичні  видання                        

1843

 

435

Ремонт холодильника

600

 

 

Ремонт м’ясорубки

800

 

 

Кран в сер.гр.

320

 

 

Тюль сер _р..

588

 

 

Лавки в роздягалки 6шт

1600

 

 

ігровий модуль «Перукарня»

1100

 

 

ігровий модуль «Лікарня»

650

 

 

Будівельні та господарчі мат, вик. впродовж року

783

 

 

Книги та метод.літер.

244

 

 

Гумовий килимок 3 шт

178

 

 

Посуд

 

 

6000

Дах

 

 

302150

Електроплита

 

 

8750

Комп’ютер

 

 

9000

Столи 5 шт

 

 

3795

Канцтовари

 

 

1115

Вогнегасник

 

 

456

Світильники на кухню

 

 

568

Стенди в сер гр

300

 

 

Рукавиці діалектричні

 

 

280

Матеріали на поточний ремонт

7275

 

6016

Кран в мол. гр

 

 

390

 

35162

136990,00

484680,00

 

          

  Прийом благодійних внесків від фізичних осіб здійснюється на добровільній основі (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування") з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку, про що свідчать акти оприходування матеріальних цінностей.

      Дошкільному навчальному закладу №12 вже 30 років. Це вимагає постійних реконструкцій та оновлень у  сучасному стилі. Це питання постійно в роботі  та залишається одним із основних на новий 2016/2017 навчальний рік.   Залишається проблемою капітального ремонту кухні та пральні та подальша реконструкція, ремонт, заміна сантехнічного обладнання,  та модернізація   штучного    освітлення. 

        Батьківська спільнота є головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та  специфічного розвивального середовища для своїх малят. Впродовж звітного періоду батьками придбано матеріалів на суму: 35162грн

-              ясельна  Гр.  – перетяжка дивана, 2 лави для роздягання, стіл

 -                молодша група – 28 стільців

                Середня група №1 – 2 лави для роздягання, столи

  • Середня група №2 – ігровий модуль «Перукарня»
  •  Старша група №1 – ігровий модуль «Лікарня»
  • Старша група №2 – 2 лави для роздягання

 

Шановні батьки! Впродовж навчального року  ми отримали багато добрих  відгуків, побажань на нашу адресу, і побачили, що ви - люди не байдужі, яких цікавить кожна прожита  дитиною хвилина в дошкільному закладі. Хочу висловити подяку колективу ДНЗ за сумлінну добросовісну працю, за підтримку та розуміння; батькам за допомогу. Завдяки Вам в дитячому садку проводяться ремонтні роботи, закупляються меблі, іграшки, дидактичний матеріал, все те, без чого неможливо надати якісну дошкільну освіту дітям.  

 Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

Керуючись Законів  України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МО України, річного плану ДНЗ № 12,завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

Я переконана, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку перед прийдешнім, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків,

Вважаю, що поступове осучаснення  предметно розвивального середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально- виховного процесу.

 

 

 

Переглядів: 781 | Додав: Admin | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Визначні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Ми у Facebook
Шепетівський дошкільний навчальний заклад 12 "Ялинка"<
Погода
Погода в Україні
Пошук
Календар
Архів записів
Друзі сайту
Сайт Педагогічна преса Сайт Міністерства освіти і науки молоді і спорту України

Шепетівський дошкільний навчальний заклад №12 "Ялинка" © 2020
Зробити безкоштовний сайт з uCoz